Disclaimer


Disclaimer voor www.boerderijdeomrand.nl

Boerderij De Omrand, verleent u hierbij toegang tot www.boerderijdeomrand.nl.

Boerderij De Omrand behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Boerderij De Omrand spant zich in om de inhoud van wwww.boerderijdeomrand.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud en prijzen onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boerderij De Omrand.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boerderij De Omrand, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.